• index_298
  • southeast-(4)
  • IMG_1209
  • 1 (18)
  • 1 (1)

Từ Châu Honghui sản phẩm thủy tinh Công ty TNHH tọa lạc tại quảng trường Junsheng, thành phố Từ Châu. Nó là một công ty công nghiệp và thương mại tích hợp phát triển và sản xuất. Thiết kế, sản xuất, kinh doanh và thương mại. Chúng tôi có quyền xuất khẩu hàng hóa. Nhà máy của chúng tôi Chúng tôi có quyền xuất khẩu hàng hóa. Nhà máy của chúng tôi đã có gần 30 năm phát triển và kinh nghiệm sản xuất…

  • cosmetic-client1a
  • cosmetic-client2a
  • cosmetic-client3a
  • cosmetic-client4a
  • cosmetic-client5a